CarProKey

CarProKey 1.09

CarProKey immo รหัสพินเครื่องคิดเลขสามารถคำนวณอิเล็กทรอนิกส์หน่วยนะ
คะแนนผู้ใช้
4.0  (20 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
1.09 (ลองดู)
นักพัฒนา:
CarProKey immo รหัสพินเครื่องคิดเลขสามารถคำนวณ:-Immobilizers PIN รหัสโดย VIN, หมายเลขของ immobilizer หรือเกี่ยวข้องกัอิเล็กทรอนิกส์หน่วย outcode สำหรับหลากหลายรถของแบบนี้
-SMART เต็มไปด้ว TAN รหัสเข้าถึงทุกรุ่นของ DAS
-MB ปลดล็อคพิเศษฟังก์ชันและถูกห้ามส่วนของ DAS โปรแกรม
-Nissan immobilizer PIN รหัสเครื่องคิดเลข
-แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไป immobilizer PIN รหัสเครื่องคิดเลข
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: